Skip to content

Privacy Policy

Platné od: 7.5.2020

Petr Šimůnek (“já”, “moje”), IČ 05929016 spravuje aplikaci Engine Evolution a web https://engineevolution.eu/ (“Služby”).

Účelem této stránky je vás informovat o tom, jak se chovám k informacím, které mně poskytnete používáním mých Služeb.

Definice

Služby: Službami se rozumí Hra, Server a Webové Stránky.
Hra (nebo Herní klient): Aplikace stažená pomocí služby Steam na https://store.steampowered.com/app/1265230/Engine_Evolution/ nebo https://store.steampowered.com/app/1589770/Engine_Evolution_2021/ nebo https://store.steampowered.com/app/1871990/Engine_Evolution_2022/
Server (nebo Serverová část hry): Ta část logiky hry, která běží na službě https://unisave.cloud/
Webové Stránky: Webové stránky na adrese https://engineevolution.eu/
Zařízení: PC nebo jiný přístroj, na kterém je nainstalována moje Hra.
Photon: Služba poskytující komunikaci v reálném čase mezi Herními klienty https://www.photonengine.com/
Unisave: Služba poskytující běh Servervé části hry https://unisave.cloud/
Správce osobních údajů: Správce je fyzická, nebo právnická osoba zodpovědná za zpracování údajů a určuje účel jejich zpracování. Pro účely tohoto dokumentu jsem já Správcem a Zpracovatelem vašich Osobních údajů.
Zpracovatel osobních údajů: Zpracovatel je fyzická, nebo právnická osoba, která jménem Správce provádí zpracování údajů.
Subjekt údajů (nebo Uživatel nebo Hráč): Fyzická osoba, ke které se údaje vztahují.

Shromažďování údajů

Přehled druhů dat a údajů, které shromažduji.

Data důležitá pro funkci Služeb

Služby pro svou práci shromažďuje informace zadané Uživatelem. Mezi tyto údaje patří:

  • Email uživatele.
  • Jiné údaje zadané Uživatelem důležité pro funkci Služeb.

Tyto údaje jsou uloženy na serveru třetí strany https://unisave.cloud/.

Osobní Údaje

Během používání mých Služeb vás mohu požádat o informace, které mohou být použity k tomu vás kontaktovat nebo identifikovat (“Osobní Údaje”). Mezi osobní údaje může spadat například:

  • Emailová adresa
  • Data o Používání

Osobní údaje mohu použít k rozesílání informací o Službách, novinek, reklamních sdělení nebo dalších informací, které by vás mohly zajímat. Z odběru se můžete kdykoliv odhlásit kliknutím na odkaz uvnitř emailu.

Data o Používání

Hra může odesílat Data o Používání Služeb za účelem pokytování funkcí Služeb. Sem spadají mimo jiné data o účasti v závodech, vlastnictví a stav virtuálních objektů apod.

Údaje pro Sledování

Každý Uživatel má svá data svázaná se zadanou emailovou adresou. Díky níc je například možné na požádání vymazat vaše Data o Používání Hry.

Využití údajů

Získaná data používám například k následujícím účelům:

  • Pro poskytování a funkčnost Služeb
  • Abych vás informoval o změnách ohledně Služeb
  • Pro poskytnutí zákaznické podpory
  • K detekci a řešení technických problémů
  • Pro vylepšování Služeb
  • Pro sledování a lepší pochopení používání Služeb

Data uchovávám jen po dobu potřebnou k plnění účelů popsaných v tomto dokumentu. Možnou výjimkou by bylo plnění jiných právních závazků nebo povinností.

Třetí strany

Některé údaje mohou být zpracovávány jinými společnostmi nebo jednotlivci za účelem poskytování mých Služeb. Tyto třetí strany mají přístup k vašim Osobním Údajům jen po dobu nutnou k plnění jimi poskytovaných služeb.

Služba Unisave (https://unisave.cloud/) zprostředkovává funkčnost Serverové části hry a zajišťuje perzistenci dat.

Služba Photon (https://www.photonengine.com/) Zajišťuje komunikaci v reálném čase mezi Herními klienty během závodu a během přípravy závodu.

Služba Anzu (https://anzu.io/) Zprostředkovává reklamy uvnitř Herního klilenta.

Složba Bidstack (https://www.bidstack.com/privacy-policy/) Zprostředkovává reklamy uvnitř Herního klilenta.

Některé údaje mohou být přístupné jiným Uživatelům Služeb. Například hráčská přezdívka nebo obarvení motorky.

Bezpečnost údajů

Přenos dat mezi Hrou a Serverem je realizován protokolem HTTPS, který zajistí, že se nikdo jiný k přenášeným datům nedostane. V databázi není uloženo vaše heslo, ale jeho hash, takže i v případě úniku dat není možné zrekonstruovat vaše heslo a ani já vaše heslo neznám.

Ačkoliv je moje snaha maximální, bezpečnost je komplikovaná záležitost a žádná metoda zabezpečení nefunguje stoprocentně. Proto nemohu garantovat absolutní bezpečnost.

Osobní údaje jsou uchovávány a zpracovávány uvnitř Evropské Unie. Pokud jste občanem země mimo EU nebo spadáte pod jinou juristdikci, mohou se vaše zákony o ochraně dat lišit. Souhlasem s tímto dokumentem souhlasíte s přenosem zmíněných dat do států Evropské Unie.

Smazání dat

Máte právo kdykoliv požádat o přístup k datům, provést jejich opravu nebo smazání. V případě jakéhokoliv problému mi napište email a domluvíme se na řešení. Pamatujte, že mohu požadovat ověření vaší identity, abych zajistil, že vám data opravdu přísluší.

Souhlas

Používáním mých Služeb souhlasíte s těmito zásadami. Pokud s tímto dokumentem nesouhlasíte, musíte přestat používat moje Služby a můžete požádat o smazání dosud získaných dat.

Tento dokument nebere v potaz nikoho ve věku pod 18 let (“Děti”). Nemohu nijak určit, zda osoba používající moje Služby je starší 18 let. Pokud jste rodič, nebo zákonný zástupce a jste si vědom toho, že mi vaše Dítě poskytlo Osobní Údaje, tak mě prosím kontaktujte. Pokud zjistím, že některá data pochází od Dítěte bez souhlasu jeho rodičů, tak se budu snažit tato data ze Serveru odstranit.

Aktualizace zásad

Občas mohu tyto zásady změnit. Měli byste pravidelně sledovat tento dokument, abyste se o změnách dozvěděli. Na aktuální verzi dokumentu bude mířit odkaz ve Hře umístěný u registračního formuláře.

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů mě můžete kontaktovat emailem na simunekpetr98@gmail.com